Termomodernizacja budynków w Inowrocławiu i Żołedowie

Trwa termomodernizacja budynków Zarządu Dróg Wojewódzkich znajdujących się w Inowrocławiu i Żołędowie. Siedziby rejonów drogowych zyskają nie tylko nowe elewacje, ale przede wszystkim będą zużywać mniej energii niezbędnej do ogrzewania. Dzięki pozyskaniu funduszy europejskich na realizację tego przedsięwzięcia, w przyszłości większe środki będą mogły być przeznaczane bezpośrednio na zadania związane z utrzymaniem dróg.

Inwestycja składa się z dwóch zadań. W budynku przy ul. Budowlanej 40 w Inowrocławiu i Pałacowej 15 w Żołędowie zaplanowano m.in. ocieplenie ścian, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont instalacji odgromowej, remont ścian cokołu, wykonanie wypraw elewacyjnych, naprawy gzymsów, nowe opaski wokół budynku.

Ocieplone zostaną stropodachy i wymieniona będzie też stolarka drzwiowa. Dodatkowo w Żołędowie zamontowane będą zawory termostatycznych na grzejnikach i wymieniona zostanie część okien. Zakończenie prac i odbiory planowane są jeszcze w tym roku. Oba zadania będą objęte 7-letnia gwarancją.

Dzięki inwestycji ograniczona zostanie ilość energii niezbędnej do ogrzewania, co wpłynie na niższe koszty utrzymania obu obiektów. Poza tym szereg prac zewnętrznych poprawi estetykę obiektów. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego, czyli funduszy europejskich pozyskanych przez samorząd województwa.

Ważne fakty i liczby:

  • - Nazwa projektu -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
  • - Ogólna wartość zadania - 397 216,01 zł
  • - Wartość dofinansowania unijnego z RPOWK-P (EFRR)- 246 333,38 zł
  • - Wkład własny - 150 882,63 zł
  • - Termin realizacji – 30.11.2018

belka UE

 

RPO W KP