Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa

Trwa realizacja projektu związanego z uruchomieniem przeprawy promowej pomiędzy Solcem Kujawskim i Czarnowem. W ramach tego zadania zamówiliśmy jednostkę promową oraz zleciliśmy zaprojektowanie i przebudowę dróg dojazdowych. Inwestycję realizujemy korzystając z funduszy europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przeprawa skomunikuje ważne drogi krajowe, nr 10 i nr 80, m.in. ułatwi dojazdy do pracy w firmach ulokowanych na terenie soleckiego parku przemysłowego. Liczymy też, że wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej tej części województwa. Samorząd województwa realizuje przedsięwzięcie wspólnie z Solcem Kujawskim, który jest partnerem wiodącym, powiatami bydgoskim i toruńskim oraz gminą Zławieś Wielka.

Prom

Przetarg na budowę i rozruch jednostki promowej wygrała spółka Techno-Marine z Malborka, która zrealizuje zamówienie za kwotę 5,9 mln zł. Prom zostanie objęty 24-miesięczną gwarancją. Prom jest jednostką bocznokołową, z dwoma silnikami napędzającymi koła łopatkowe. Na głównym pokładzie znajdzie się miejsce dla 15 samochodów osobowych  lub 1 autobusu, 2 busów i 6 samochodów osobowych.  Na dziobie i rufie zamocowane będą klapy wjazdowo-zjazdowe podnoszone siłownikami hydraulicznymi. Na prawej burcie w rejonie śródokręcia usytuowana ma być sterówka, posadowiona nad pokładem w celu zapewnienia dobrej widoczności. Na lewej burcie będą miejsca siedzące dla 42 pasażerów, a na prawej dla 16 osób.

Przyczółki i drogi

Budowę dróg dojazdowych i przyczółków przeprawy zleciliśmy wyłonionemu w przetargu konsorcjum, którego liderem jest firma Kormost. Inwestycja jest  realizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Od strony Solca Kujawskiego istniejąca droga zostanie wzmocniona na odcinku od ul. Bydgoskiej do przyczółków, a na północnym brzegu od drogi krajowej nr 80 do przyczółków. Zaplanowano wykonanie jezdni o szerokości 6 metrów z poboczem, od strony Solca powstanie również chodnik. Trasa będzie dostosowana do przejazdu pojazdów o nacisku do 10 ton na oś. Od strony Czarnowa - na przewężonym przejeździe przez koronę wału, gdzie ulokowane są urządzenia hydrotechniczne - pojawi się wahadłowa sygnalizacja świetlna. W ramach zadania skorygowana zostanie też geometria skrzyżowań ul. Żeglarskiej z ul. Kościuszki i Bydgoską w Solcu Kujawskim.  Przy skrzyżowaniu z drogami krajowymi w Solcu Kujawskim (DK nr 10) oraz Czarnowie (DK nr 80) staną tablice informujące m.in. o czasie oczekiwania na prom.

Najwięcej prac będzie się toczyć w obrębie istniejących wojskowych przyczółków przeprawy. Zostaną one rozbudowane, oświetlone oraz wyposażone w monitoring. Przy każdym powstaną dwa stanowiska do przybijania jednostki promowej - takie rozwiązanie uwzględnia wahania poziomu wody w Wiśle. Przy przeprawie funkcjonować będą niewielkie parkingi (miejsce dla autokaru i 5 pojazdów osobowych).

Wspólnie dla uruchomienia przeprawy

Realizacja zadania została ujęta w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej na lata 2014-20. Jest ono sfinansowane w oparciu o Regionalny Program Operacyjny. Środki na bieżące funkcjonowanie przeprawy, oprócz wpływów z biletów, zapewnią wspólnie samorząd województwa oraz powiaty bydgoski i toruński , a także gminy Solec Kujawski i Zławieś Wielka.

Prom w liczbach:

  • - długość konstrukcyjna - 24 m

  • - szerokość konstrukcyjna - 11 m

  • - prędkość - 13 km/h

  • - moc silników - każdy 89-120 kW

  • - pojemność - 15 samochodów osobowych + 80 pasażerów

Unijne wsparcie:

  • - wartość inwestycji brutto - 19.706.274, 00 zł

  • - wartość dofinansowania unijnego z RPOWK-P (EFFRR)- 15.770.932, 00 zł

 

 

RPO W KP