Charakterystyka

Sieć dróg wojewódzkich w województwie Kujawsko-Pomorskim liczy 1729 km kilometrów. Uzupełniają one sieć dróg krajowych oraz łączą najważniejsze miasta regionu.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych do dróg wojewódzkich zalicza się drogi, stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa oraz drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku województwa w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz obrony narodowej. Ustalenie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów, na obszarze których przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast. W województwie Kujawsko-Pomorskiem obowiązki zarządcy zostały powierzone Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Numerację dróg wojewódzkich prowadzi GDDKiA.

Drogi wojewódzkie oznaczone są  trzycyfrowym, czarnym  numerem drogi na żółtym tle. W naszym regionie większość dróg posiada numeracje rozpoczynającą się od cyfr 2 (zachodnia  i południowa część województwa) lub 5 ( wschodnia część województwa). Najdłuższą drogą wojewódzką regionie jest DW nr 241 łącząca: Tucholę - Sępólno Krajeńskie - Więcbork - Nakło nad Notecią Wągrowiec - Rogóźno – 94,039 km. Najkrótszą jest z kolei  DW nr 576 Stacja Kolejowa Unisław - Droga Nr 551, która liczy zaledwie 300 metrów.

 

RPO W KP