Odnowy

Wśród zadań realizowanych przez ZDW w Bydgoszczy są także odnowy nawierzchni. W 2017 roku prace polegające na ułożeniu nowych warstw asfaltu połączone z wymianą krawężników oraz remontem lub budową chodników i zjazdów zrealizowano między innymi na ul. Kętrzyńskiego w Wąbrzeźnie i Antoniewie w powiecie golubsko-dobrzyńskim.  Na 2018 rok zaplanowano kolejne modernizacje.

Ważniejsze odnowy do realizacji w 2018 roku

  • DW nr 241 w Więcborku, ul. Mickiewicza
  • DW nr 557 w Rypinie, ul. Lipnowska
  • DW nr 240 w Piastoszynie
  • DW nr 566 w Czernikowie

grupa 1podmiana 3ukadanie mikrodywanika

 

RPO W KP