RDW Tuchola

Rejon Dróg Wojewódzkich Tuchola

Jednostka odpowiada za utrzymanie dróg w powiatach tucholskim, nakielskim oraz części powiatu bydgoskiego. Na terenie rejonu znajdują się DW nr 189, 237, 240, 241, 242 i 243.
Siedziba RDW znajduje się w Tucholi przy ul. Przemysłowej 4.

Pracownicy RDW Tuchola

Janusz Dąbka, kierownik RDW
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-336-12-20

Joanna Drelich, kierownik sekcji pracowniczej, finansowo-księgowej i administracyjnej
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-336-12-20
(sprawy finansowo – księgowe, ewidencjonowanie kosztów i sprawozdania, wykorzystanie środków finansowych, plany i sprawozdania, rejestr sprzedaży, prowadzenie rejestru decyzji, prowadzenie kasy, regulowanie należności związanych z działalnością RDW, raporty bankowe dochodów i wydatków, księgowanie dowodów księgowych, zaangażowanie środków finansowych, ewidencja ilościowo – wartościowa materiałów, ewidencja druków ścisłego zarachowania)

Danuta Główczewska – Prądzyńska, specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-336-12-20
(prowadzenie spraw związanych z zapleczem RDW – ewidencja pracy sprzętu, rozliczanie norm zużycia paliwa, obsługa sekretariatu, przyjmowanie, wysyłanie i rejestracja korespondencji, prowadzenie ewidencji materiałów biurowych, prowadzenie spraw bhp oraz socjalnych, nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg)

Monika Gnacińska, specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-336-12-20
(prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem dróg, prowadzenie ewidencji dróg oraz oznakowania, prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy, prowadzenie ewidencji w systemie ERGO, nadzór przy zimowym utrzymaniem dróg)

Ireneusz Klofczyński, specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-336-12-20
(przygotowywanie planów zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowywanie umów na roboty z zakresu bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg)

Piotr Krystek, majster – drogomistrz
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-391-08-80
(brygada patrolowa nr 2 w Szubinie, objazdy dróg, nadzorowanie zlecanych prac i prac brygady patrolowej, przygotowywanie przedmiarów robót utrzymaniowych, nadzór przy zimowym i letnim utrzymaniem dróg)

Marcin Kwiatkowski, majster – drogomistrz
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-336-12-20
(brygada patrolowa nr 1 w Tucholi, objazdy dróg, nadzorowanie zlecanych prac i prac brygady patrolowej, przygotowywanie przedmiarów robót utrzymaniowych, nadzór przy zimowym i letnim utrzymaniem dróg)

Maciej Oelberg, starszy specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-336-12-20
(decyzje administracyjne, reklamy, nadzorowanie legalności zajęcia pasa drogowego, nadzór przy zimowym utrzymaniem dróg)

Leszek Nitka, kierownik sekcji utrzymania dróg i mostów
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-336-12-20
(plany robót w ramach bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, wykorzystanie środków finansowych, nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg, przygotowanie uproszczonych projektów, weryfikacja projektów zewnętrznych, nadzór nad praca sekcji)

Marek Gromowski, specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-336-12-20
(prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i magazynu oraz przyjmowanie i wydawanie materiałów, prowadzenie ewidencji zadrzewienia, prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg letnim i zimowym, przygotowanie danych technicznych do wykonania zamówienia, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, urzędami, policją, prowadzenie ewidencji w systemie ERGO, prowadzenie dokumentacji związanych z mostami i przepustami, prowadzenie rozliczeń związanych z ZUD)

 

RPO W KP