RDW Wąbrzeźno

Rejon Dróg Wojewódzkich Wąbrzeźno
Jednostka odpowiada za utrzymanie dróg w powiatach grudziądzkim, wąbrzeskim, brodnickim i rypińskim. Na terenie rejonu znajdują się się DW nr 534, 538, 543, 544, 548, 563 i 560.
Siedziba RDW znajduje się w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 61.

Pracownicy RDW Wąbrzeźno

Andrzej Michewicz, kierownik rejonu
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 56-688-25-94

 

Małgorzata Stempka, starszy referent
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 56-688-25-73, tel. 56-688-25-74
(Rozliczanie czasu pracy i list obecności, urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich, prowadzenie kart ewidencji czasu pracy. Przygotowywanie dokumentów związanych z wynagrodzeniem za pracę. Prowadzenie zagadnień związanych z działalnością socjalną,. Ewidencjonowanie i kontrola pracy pojazdów sprzętu, rozliczanie norm zużycia paliwa)

 

Rafał Pilśniak, specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 56-688-13-73/74
(Przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty, dostawy i usługi. Przeprowadzanie przetargów na roboty drogowe i mostowe oraz dostawy i usługi. Prowadzenie zagadnień związanych z odszkodowaniami komunikacyjnymi.)

Małgorzata Sass, kierownik sekcji finansowo pracowniczej
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 56-688-25-73/74
(Kierowanie pracą sekcji finansowo-pracowniczej. Prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej RDW. Nadzór nad  wykorzystaniem środków finansowych oraz regulowanie należności związanych z działalnością RDW. Ewidencja i rozliczanie opłat wynikających z decyzji za zajęcie pasa drogowego.
)

Małgorzata Krajczewska, starszy specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 56-688-25-73/74
(Obsługa sekretariatu - przyjmowanie, wysyłanie i rejestracja korespondencji, prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych. Zabezpieczenie pracowników w środki higieny osobistej. Prowadzenie książki kontroli zewnętrznych. Rejestracja skarg i wniosków.)

Monika Fabiszewska, kierownik sekcji dróg i mostów
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 56-688-13-73
(Kierowanie pracą sekcji utrzymania dróg i mostów. Prowadzenie ewidencji dróg, Kierowanie zimowym utrzymaniem dróg. Opiniowanie tras przejazdu pojazdów ponadnormatywnych, tras wyścigów kolarskich, pielgrzymek itp. Opiniowanie i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.)

Ewa Cieślik, referent
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 56-688-25-73/74
(Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych należących do RDW. Dokonywanie przeglądów sprzętu i środków transportowych. Ubezpieczanie i rejestracja pojazdów. Przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty, dostawy i usługi. Przeprowadzanie przetargów na roboty drogowe i mostowe oraz dostawy i usługi.)

Jacek Oswald, starszy specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 56-688-13-73/74
(Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem zieleni przydrożnej (drzew i krzewów). Prowadzenie zagadnień związanych z badaniami ruchu, wypadkami na drodze i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony mostów. Opracowywanie projektów organizacji ruchu.)

Ireneusz Welter, referent
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 56-688-13-73
(Opracowywanie projektów organizacji ruchu. Prowadzenie ewidencji dróg oraz koordynacji robót w pasie drogowym. Przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty, dostawy i usługi. Uzgadnianie dokumentacji na lokalizację urządzeń obcych na obiektach mostowych, naliczanie opłat, kontrola w czasie realizacji.)

Andrzej Cieślik, majster – drogomistrz
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 56-688-25-73, 56-688-25-74
(Kierowanie pracą brygady patrolowej w Wąbrzeźnie. Objazdy dróg, nadzorowanie prac zlecanych i prac brygady patrolowej. Nadzorowanie i kontrola legalności zajęcia pasa drogowego. Przygotowanie przedmiarów robót utrzymaniowych.)

Anna Cyta,majster – drogomistrz
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 56-493-42-00
(Kierowanie pracą brygady patrolowej w Brodnicy. Objazdy dróg, nadzorowanie prac zlecanych i prac brygady patrolowej. Nadzorowanie i kontrola legalności zajęcia pasa drogowego. Przygotowanie przedmiarów robót utrzymaniowych.)
 

RPO W KP