Remonty mostów

W roku 2017 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zakończył przebudowę mostu  w ciągu DW nr 538 w miejsowości Słup w powiecie grudziądzkim. W tym roku zaplanowano natomiast modernizację mostu w  Rypinie. Most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534, która umożliwia  komunikację z Rypina w kierunku Golubia-Dobrzynia i Wąbrzeźna. Większość robót będzie prowadzona od strony wody. Od spodu drogowcy wstawią stalową konstrukcja z blachy falistej, a przestrzeń pomiędzy istniejącym obiektem i stalową osłoną wypełni beton. Dzięki takiej technologii ważna przeprawa nie musi być w całości rozbierana, co spowodowałoby duże utrudnienia w ruchu. W zakres inwestycji wchodzą przebudowy chodników, przyległych murów oporowych, wykonanie nowej jezdni i balustrad. Zakończenie prac planowane jest jesienią.

 

RPO W KP