Wydział Finansowo - Ekonomiczny

Do podstawowych obowiązków wydziału należy obsługa finansowo-księgowa ZDW oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych. Przygotowuje on także sprawozdania budżetowe i finansowe. Poza tym prowadzi rejestry sprzedaży materiałów celem ustalenia podatku VAT i odprowadzenia go do Urzędu Skarbowego. Wydział Finansowo-Ekonomiczny odpowiada też za obsługę kasową i rozliczanie w trybie bezgotówkowym wszelkich dokumentów.

Joanna Popa, Naczelnik Wydziału
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-370-57-35
(kierowanie pracą wydziału, współpraca z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego, księgowanie dowodów księgowych, analiza i uzgadnianie rachunków bankowych, sporządzanie comiesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych)

Magdalena Wojciechowska, starszy specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-370-57-28
(likwidatura dokumentów księgowych, księgowanie dowodów księgowych, rozliczanie środków z Unii Europejskiej, sporządzanie wniosków o płatność, comiesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych)

Joanna Radtke, starszy specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52–370-57-28
(naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list wypłat, przygotowywanie wypłat z ZFŚS, rozliczenia z ZUS, sporządzanie deklaracji dotyczących rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wystawianie na prośbę pracowników zaświadczeń o zarobkach, prowadzenie spraw dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia pracowników)

Beata Kuczora, specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-370-57-28
(prowadzenie raportu kasowego wraz z dokumentacją, przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych związanych z wewnętrzną działalnością ZDW, współpraca z bankiem w zakresie rozliczeń gotówkowych, wystawianie faktur VAT w imieniu ZDW, współpraca z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie centralizacji rozliczeń VAT)

 

RPO W KP