Wydział Geodezji i Nieruchomości

Wydział prowadzi sprawy związane z regulacją i aktualizacją stanów prawnych nieruchomości, w tym: postępowania związane z nabywaniem, zbywaniem, zamianą nieruchomości oraz przeprowadzaniem darowizn. Wydział zajmuje się wyceną nieruchomości, uzgadnianiem podziałów nieruchomości, rozgraniczeniami. Uczestniczy w przygotowaniu i odbiorze opracowań geodezyjno-kartograficznych. Prowadzi sprawy dotyczące realizacji decyzji określających wysokość odszkodowań za przejmowane grunty, w tym określa należności i przeprowadza tryb odwoławczy. Realizuje zadania związane z aktualizacją pomiarów stanowisk do ważenia pojazdów.

Izabela Rosiak, naczelnik wydziału
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-370-57-43
(Kierowanie pracą wydziału. Regulowanie i aktualizacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi i mosty, w tym prowadzenie postępowań przed organami wyższej instancji oraz sądami administracyjnymi i cywilnymi. Prowadzenie zadań związanych z nabywaniem i przekazywaniem nieruchomości w związku ze zmianami kategorii dróg. Przeprowadzanie negocjacji w zakresie wysokości odszkodowania lub ceny za przejmowany bądź zbywany grunt)

Grzegorz Zieliński, starszy specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-370-57-42
(Prowadzenie spraw o płatność za własność nabytą na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w oparciu o decyzje administracyjne, umowy cywilno-prane, orzeczenia sądowe. Prowadzenie innych postępowań o ustalenie wysokości kwoty odszkodowań za utracone prawo własności)

Ewelina Pyrzewicz-Skorupa
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-370-57-43
(Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi i mosty. Prowadzenie zadań związanych z nabywaniem i przekazywaniem nieruchomości w związku ze zmianami kategorii dróg publicznych. Realizowanie zamówień publicznych w zakresie zlecania i odbioru robót i dokumentów geodezyjnych, kartograficznych oraz wyceny nieruchomości. Realizowanie zadań związanych z pomiarami kontrolnymi stanowisk do ważenia pojazdów. Prowadzenie postępowań ustalających wysokość kwoty odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego)

 

RPO W KP