Wydział Inwestycji

Wydział Inwestycji zajmuje się przede wszystkim pełnieniem lub zlecaniem nadzoru inwestorskiego dla robót bezpośrednio zlecanych przez Zarząd zgodnie z prawem budowlanym. Opracowuje również harmonogramy robót dla inwestycji własnych i wykonywanych w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego. Poza tym opiniuje dokumentacje techniczne dotyczące budowy, przebudowy i odnów dróg. Wydział współpracuje również z Urzędem Marszałkowskim w zakresie realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE.

 

Piotr Jaworski, naczelnik wydziału
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-37-05-738
(kierowanie pracą wydziału, nadzór nad inwestycjami)

Aldona Staszczyk-Jaroch, inspektor nadzoru
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-37-05-736
(Nadzorowanie robót realizowanych przez ZDW oraz realizowanych w partnerstwie, weryfikacja i przygotowywania dokumentacji do realizacji, rozliczanie budów, koordynacja i współpraca z innymi samorządami realizującymi zadania samorządowe, monitorowanie danej inwestycji)

Dariusz Fąfara, starszy specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-37-05-737
(Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, weryfikacja i przygotowywania dokumentacji do realizacji zadań, koordynacja i prowadzenie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków pomocowych UE oraz środków własnych, rozliczanie budów, prowadzenie sprawozdawczości)

Katarzyna Błażek, inspektor nadzoru
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-37-05-737
(Nadzorowanie robót realizowanych przez ZDW, weryfikacja i przygotowywania dokumentacji do realizacji, rozliczanie budów, koordynacja i prowadzenie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków pomocowych UE, monitorowanie danej inwestycji)

Adam Ciechanowski, inspektor nadzoru
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-37-05-737
(Nadzorowanie robót realizowanych przez ZDW, weryfikacja i przygotowywania dokumentacji do realizacji, rozliczanie budów, koordynacja i prowadzenie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków pomocowych UE, monitorowanie danej inwestycji)

Joanna Różyczka, inspektor nadzoru inwestorskiego
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-37-05-736
(Nadzorowanie robót realizowanych przez ZDW oraz realizowanych w partnerstwie, weryfikacja, uzgadniane i opiniowanie dokumentacji projektowej w tym ścieżek rowerowych, weryfikacja i przygotowywania dokumentacji do realizacji, rozliczanie budów, monitorowanie danej inwestycji, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie)
Katarzyna Mizerska, referent
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-37-05-737
(Weryfikacji i przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji ZRID, pozwoleń na budowę, zgłoszenia robót dla dokumentacji opracowywanych przez samorządy województwa oraz dokumentacji własnych, prowadzenie korespondencji związanej z realizacją zadań realizowanych przez samorządy lokalne. Prowadzenie sprawozdawczością.)
Sławomir Kowalczyk, inspektor nadzoru
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-37-05-737
(Nadzorowanie robót realizowanych przez ZDW, weryfikacja i przygotowywania dokumentacji do realizacji, rozliczanie budów, koordynacja i prowadzenie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków pomocowych UE, monitorowanie danej inwestycji i prowadzenie sprawozdawczości)
Sylwia Lewandowska, specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-37-05-742
(Weryfikacji i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, przygotowywanie wniosków o płatność i ich rozli-czanie, prowadzenie sprawozdawczości i monitoring wskaźników dla zadań realizowanych w ze środków UE, monitoring rzeczowy i finansowy danej inwestycji)
 

RPO W KP