Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich

Dzięki dodatkowym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano modernizację dwóch ważnych mostów - w Brodnicy oraz w Gródku w powiecie świeckim. Prace w Gródku już się zakończyły, a w Brodnicy zakończą się latem.

Przebudowa mostu w Gródku, na kanale prowadzącym do elektrowni wodnej, rozpoczęła się w lipcu 2014 roku. Inwestycja polegała między innymi na poszerzeniu przeprawy do 6 metrów oraz zwiększeniu jej nośności. Nowa należy do klasy B, czyli dopuszcza ruch pojazdów o masie całkowitej do 40 ton. Poszerzenie konstrukcji pozwoliło także wytyczyć chodnik. Koszt inwestycji wyniósł 1,7 mln zł. Prace zakończyły się w listopadzie.

Trwa też przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w Brodnicy, wraz z dojazdami. Na ulicy Sienkiewicza w miejscu starej przeprawy powstanie nowa stalowa konstrukcja o większej nośności (40 ton). Prace rozpoczęły się w listopadzie 2014 roku. Wśród zastosowanych tu niestandardowych rozwiązań znajduje się miedzy innymi tak zwana cicha  nawierzchnia, która znacznie ogranicza hałas. Na moście i dojazdach wpusty uliczne na deszczówkę będą wyposażone w osadniki (do kanalizacji trafi wstępnie oczyszczona woda ściekowa). Pod mostem pojawią się także półki umożliwiające jaskółkom zakładanie gniazd. Wzmocnione zostaną przyczółki i filar. Roboty związane z budową nowej przeprawy zakończą się na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku. Podczas ich trwania most będzie nieprzejezdny. Wartość tej inwestycji to 5,9 mln zł.

 

 

RPO W KP