Zespół ds. Mostów

Zespół jest odpowiedzialny za wszystkie działania związane  bieżącym utrzymaniem i robotami na obiektach mostowych. Są to między innymi oceny stanu technicznego, opracowywanie planu remontów, prowadzenie ewidencji, zlecanie i opiniowanie dokumentacji oraz współpraca z wydziałem zamówień publicznych w przygotowaniu przetargów.

Zbigniew Brychczyński, kierownik zespołu
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 607-676-884
(przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji, przygotowywanie i udział w przetargach,
prowadzenie nadzoru inwestorskiego realizowanych remontów i przebudów
mostów, udział w odbiorach ostatecznych i gwarancyjnych robót)

Sławomir Effert, starszy specjalista
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 52-370-57-32
(opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy i remontów mostów i przepustów przygotowanie dokumentacji do realizacji opracowanie kosztorysów  inwestorskich i specyfikacji technicznych do projektów podlegających przetargom
współudział  w organizowaniu przetargów i zawieraniu umów rozliczanie robót budowlanych)

 

RPO W KP