Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec

W oparciu o tryb „zaprojektuj i wybuduj” powstanie obwodnica Lubrańca o długości 5 km. Przed uruchomieniem inwestycji podpisane zostało porozumienie o współfinansowaniu zadania, przede wszystkim w zakresie pozyskania niezbędnych nieruchomości przez samorząd lokalny.

Koncepcja zakłada budowę obejścia miasta od strony zachodniej. Trasa będzie budowana od podstaw. Trasa otrzyma parametry techniczne drogi klasy G (głównej) o nośności do 11,5 ton na oś. Droga będzie miała szerokość 7 metrów, zaplanowano także pobocza o szerokości 1,5 metra. Na trasie powstanie nowy  most na Zgłowiączce.

INWESTYCJE RPO 2014-2020

INWESTYCJE RPO 2014-2020