Zamknięcia na DW nr 250 (październik 2020)

Droga wojewódzka nr 250 na odcinku od drogi krajowej nr 15 do Służewa będzie zamknięta w następujących dniach i godzinach. (Aktualizacja – 12 października)
LP. DATA GODZINA UWAGI
OD DO
01.10.2020 07:00 15:00 Strzelania artyleryjskie

z użyciem amunicji bojowej

lub środków pozoracji pola walki

05.10.2020 07:00 22:00
06.10.2020 07:00 15:30
07.10.2020 07:00 15:30
08.10.2020 07:00 15:30
09.10.2020 07:00 13:00
12.10.2020 07:00 15:30
13.10.2020 07:00 22:00
14.10.2020 07:00 19:30
19.10.2020 07:00 22:30
20.10.2020 07:00 22:30
21.10.2020 07:00 22:30
22.10.2020 07:00 22:00
23.10.2020 07:00 14:00
26.10.2020 07:00 14:00
27.10.2020 07:00 14:30
28.10.2020 07:00 23:00
29.10.2020 07:00 23:00
30.10.2020 07:00 15:00