Procedura składania wniosków oraz wzory wniosków do pobrania

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacja o Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (dalej zwane ZDW) w tekście łatwym do czytania i rozumienia

Zarządem Dróg wojewódzkich w Bydgoszczy kieruje Dyrektor Przemysław Dąbrowski.

Czym się zajmujemy?

Najważniejszym zadaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na trasach wojewódzkich.
Staramy się także zwiększać dostępność komunikacyjną regionu oraz poprawiać jakość powiązań infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym z krajowym i międzynarodowym układem transportowym.
Działania te powodują zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych. Poprawia się komfort jazdy oraz stan środowiska – na przykład poprzez zmniejszenie emisji spalin i zanieczyszczenia wód gruntowych. Wszystkie te elementy wpływają na zwiększenie atrakcyjności całego województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca przyciągającego inwestorów i turystów. Jednak każdą drogę budujemy zawsze z myślą o mieszkańcach regionu. Zależy nam na ich bezpieczeństwie, krótszym czasie podróży oraz lepszym komforcie jazdy.
Sieć dróg wojewódzkich ma istotne znaczenie dla obsługi potrzeb społeczno-gospodarczych i turystycznych całego regionu Zapewnia ona wzajemne połączenia ośrodków miejskich o podstawowym znaczeniu w województwie oraz wielu mniejszych miejscowości.
Dlatego utrzymanie i rozwój tej kategorii dróg jest jednym z najważniejszych i najbardziej kapitałochłonnych obowiązków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Żeby załatwić sprawę możesz:

Napisać zwykły list na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
Możesz też wysłać email na adres: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl

symbol koperty

Możesz też zadzwonić na numer telefonu: 52 370 57 13.

symbol słuchawki

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

W przypadku potrzeby istnieje możliwość komunikacji w jednej z trzech form:

 • pisemnie na adres siedziby ZDW w Bydgoszczy,
 • środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail na adres:
  sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl,
 • osobiście z pomocą osoby przybranej,

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • Miejsca postojowe dla pojazdów osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się przy ulicy Matejki oraz Ślusarskiej na parkingu wewnętrznym ZDW
  (wjazd od ulicy Ślusarskiej).
 • W 2022 roku przystosowaliśmy wejście do budynku od strony dziedzińca oraz przystosowaliśmy toaletę na parterze dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W siedzibie ZDW zamontowano pętlę indukcyjną.
 • Po zakończeniu prac remontowych do końca 2023 roku zostaną zmontowane oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W trakcie prac remontowo-modernizacyjnych sukcesywnie będziemy wprowadzać rozwiązania zwiększające dostępność naszej siedziby dostosowując ją do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich zostali zapoznani z zasadami postępowania w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością i ze szczególnymi potrzebami.

Symbol osoby niepelnosprawnej na wozku

Informacja o Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w tekście łatwym do czytania i rozumienia – Pobierz dokument [docx, 46KB]

Informacja o zakresie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Elektroniczny plik zawierający tekst odczytywany maszynowo

ZDW w Bydgoszczy tekst odczytywany maszynowo [docx, 20KB]

Procedura składania wniosków oraz wzory wniosków do pobrania

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych dla osób składających wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej [docx, 16KB]

Zał. 1 Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej [docx, 48KB],

Zał. 2 Informacja o braku dostępności [docx, 29KB]

Zał. 3 Wniosek o zapewnienie dostępności [docx, 48KB]

procedura składania wniosków na stronę [docx, 15KB]