INFORMACJE OGÓLNE

Najważniejszym zadaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest  poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na trasach wojewódzkich.

Staramy się także zwiększać dostępność komunikacyjną regionu oraz poprawiać  jakość powiązań infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym z krajowym i międzynarodowym układem transportowym.

Działania te powodują zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych. Poprawia się komfort jazdy oraz stan środowiska – na przykład  poprzez zmniejszenie emisji spalin i zanieczyszczenia wód gruntowych. Wszystkie te elementy wpływają na zwiększenie atrakcyjności całego województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca przyciągającego inwestorów i turystów. Jednak każdą drogę budujemy zawsze z myślą o mieszkańcach regionu. Zależy nam na ich bezpieczeństwie, krótszym czasie podróży oraz lepszym komforcie jazdy.

Sieć dróg wojewódzkich ma istotne znaczenie dla obsługi potrzeb społeczno-gospodarczych i turystycznych całego regionu Zapewnia ona wzajemne połączenia ośrodków miejskich o podstawowym znaczeniu w województwie oraz wielu mniejszych miejscowości.

Dlatego utrzymanie i rozwój tej kategorii dróg jest jednym z najważniejszych i najbardziej kapitałochłonnych obowiązków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

SIEDZIBA GŁÓWNA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

tel. 52 370 57 13,
fax. 52 370 57 16

zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl

DYREKTOR

Przemysław Dąbrowski

tel. 52 370 57 13
fax. 52 370 57 16

ZASTĘPCY DYREKTORA

Ds. Inwestycji
Leszek Nitka

tel. 52 370 57 13
fax. 52 370 57 16

Ds. Planowania
Marzena Baczyńska

tel. 52 370 57 25
fax. 52 370 57 16

REJONY

Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu
tel. (52) 357-42-61
fax. (52) 355-13-88
88-100 Inowrocław
ul. Budowlana 40
rdw.ino@zdw-bydgoszcz.pl

Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu
tel. (56) 664-40-35
fax. (56) 664-40-37
87-100 Toruń
ul. Polna 113
mail: rdw.tor@zdw-bydgoszcz.pl

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi
tel. (52) 336-12-20
fax. (52) 336-12-19
89-500 Tuchola
ul. Przemysłowa 4
mail: rdw.tuch@zdw-bydgoszcz.pl

Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
tel. (56) 688-20-94
fax. (56) 688-27-56
87-200 Wąbrzeźno
ul. 1 Maja 61
mail: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku
tel. (54) 231-25-95
fax. (54) 231-21-85
87-800 Włocławek
ul. Chopina 1
mail: rdw.wlo@zdw-bydgoszcz.pl

Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
tel. (52) 381-37-01
fax. (52) 381-39-10
86-031 Osielsko
ul. Pałacowa 15
mail: rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl