ZGŁASZANIE SZKODY

Wszystkie drogi wojewódzkie w regionie kujawsko-pomorskim są ubezpieczone.

Każdy przypadek uszkodzenia pojazdu jest rozpatrywany indywidualnie. Jednak procedura zgłaszania szkody jest dla wszystkich taka sama.

Komplet dokumentów można złożyć:

 • Osobiście we właściwym Rejonie Dróg Wojewódzkich (Inowrocław, Toruń, Tuchola, Wąbrzeźno, Włocławek, Żołędowo)  lub w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
 • Listownie na adres:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
 • Pocztą elektroniczną na adres: b.effert@zdw-bydgoszcz.pl

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • Wniosek ( powinien on zawierać szkicem obrazujący widok z góry, miejsce powstania szkody, miejsce uszkodzenia drogi, punkty odniesienia np. znak drogowy, drzewa, słupek kilometrowy itp. We wniosku poszkodowany musi koniecznie wpisać numer telefonu kontaktowego w celu umówienia oględzin oraz miejsce postoju pojazdu.

  WNIOSEK DO POBRANIA [doc, 66KB]

 • Kserokopie lub skany:
  – 
  dowodu rejestracyjnego
  – prawa jazdy kierowcy
  – potwierdzenie ubezpieczenia OC uszkodzonego pojazdu
 • Do wniosku można dołączyć:
  –  ksero notatki policyjnej
  –  zdjęcia

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do wiadomości z wnioskiem nie może przekroczyć 10 MB.

TERMIN SPRAWY

 • oględziny bez zbędnej zwłoki w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku
 • likwidacja szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe bez zbędnej zwłoki 90 dni

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 52-370-57-24