W okresie jesienno-zimowym przeprawa nie funkcjonuje.

Podstawowe informacje o promie Przeprawa promowa pomiędzy Solcem Kujawskim i Czarnowem jest połączeniem sezonowym. Kursowanie jednostki uzależnione jest także od warunków pogodowych i stanu Wisły. Dojazd do przyczółków odbywa się przebudowaną drogą wojewódzką nr 249. Prom jest jednostką boczno-kołową z dwoma silnikami napędzającymi koła łopatkowe. Na głównym pokładzie znajduje się miejsce dla 15 samochodów osobowych lub 1 autobusu, 2 busów i 6 samochodów osobowych. Na dziobie i rufie zamocowano klapy wjazdowo-zjazdowe podnoszone siłownikami hydraulicznymi. Na prawej burcie w rejonie śródokręcia usytuowana jest sterówka, posadowiona nad pokładem w celu zapewnienia dobrej widoczności. Na lewej burcie znalazły się miejsca siedzące dla 42 pasażerów, a na prawej dla 16 osób.