Plan na rozwój kujawsko-pomorskich dróg

Trwają  prace nad nowym Planem Rozwoju Sieci Drogowej na Kujawach i Pomorzu. Dokument wskaże między innymi inwestycje do realizacji w latach 2024-2030. Plan uwzględni także rozwój sieci dróg rowerowych, likwidację miejsc niebezpiecznych i działania związane z odtwarzaniem przydrożnych alei drzew. W pierwszej kolejności analizowane były między innymi propozycje gmin i powiatów. W ubiegłym roku wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli też składać wnioski do planu w ramach konsultacji.
Plan Rozwoju Sieci Drogowej będzie podstawowym dokumentem, który pozwoli realizować cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednym z jej głównych celów jest dostępna przestrzeń i czyste środowisko. Osiągnięcie go będzie łatwiejsze z przemyślanym planem, który uwzględniać ma szereg już wcześniej zidentyfikowanych problemów do rozwiązania. W zakresie inwestycji drogowych to przede wszystkim:
  • budowa nowych obwodnic
  • likwidacja miejsc niebezpiecznych
  • modernizacja liniowa kolejnych dróg wojewódzkich
  • rozbudowa infrastruktury rowerowej
  • ochrona dróg przed degradacją
Plan określi cele, które możliwe będą do realizacji w oparciu o fundusze jakimi dysponuje samorząd województwa do 2030 roku. Warto podkreślić, że na infrastrukturę drogową Urząd Marszałkowski zabezpiecza środki własne oraz fundusze zewnętrzne (unijne oraz krajowe). Szereg zadań przygotowywanych jest również w partnerstwie z samorządami lokalnymi. Plan pozwoli też wybrać do realizacji priorytetowe zadania określone w strategii rozwoju województwa, która wykracza poza rok 2030. By jak najlepiej wykorzystać środki opracowane zostaną kryteria do typowania inwestycji wskazanych do realizacji. W pracach nad dokumentem uwzględnimy również konieczność zmiany kategorii części dróg wojewódzkich. Dużą liczbę odcinków dawnych dróg krajowych województwo przejęło m.in. wraz z oddaniem do użytku trasy ekspresowej S5. Kolejne istotne zmiany nastąpią po wybudowaniu trasy ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Planując rozwój sieci drogowej uwzględnimy uwarunkowania środowiskowe. Przebudowę i budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich zamierzamy łączyć między innymi z realizacją nasadzeń alejowych drzew oraz krzewów pełniących funkcję izolacyjną. Szczególną uwagę zwrócimy także na minimalizację wpływu nowych inwestycji na klimat akustyczny. Już na tym etapie będziemy wstępnie określać pożądane rozwiązania takie jak ciche nawierzchnie. Szczegółowo przeanalizowane zostaną zmieniające się przepisy i wymogi projektowe dotyczące projektowania i budowy dróg wojewódzkich. Chociaż dokument będzie odnosił się do inwestycji, uwzględniać będzie rolę odpowiedniego utrzymania, co ma ogromny wpływ na trwałość nowej infrastruktury.
Obecnie trwają  merytoryczne prace nad Planem Rozwoju Sieci Drogowej. Na tym etapie między innymi analizujemy wnioski samorządów lokalnych, mieszkańców, pozyskujemy niezbędne prognozy i analizy oraz tworzymy podstawy dokumentu. Wstępne uwagi można było zgłaszać do 5 maja 2023 roku. Dokument będzie on także między innymi opiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zakładamy zakończenie prac nad Planem Rozwoju Sieci Drogowej do końca 2024 roku.

Aktualna mapa sieci drogowej

Sieć dróg wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskiem  aktualnie ma długość 1700 kilometrów. W ostatnich latach przyspieszył proces jej modernizacji. Jednocześnie wraz z budową obwodnic, a także oddawaniem do użytku dróg szybkiego ruchu wiele tras zmienia swój status. Te procesy  będą kontynuowane w najbliższych latach.

Mapa sieci drogowej do pobrania znajduje się -> TUTAJ

Funkcja zbliżania i oddalania obrazu jest możliwa na pobranym pliku.