Fundusze Europejskie

Największe inwestycje na drogach wojewódzkich realizujemy wykorzystując dofinansowanie unijne m.in Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20 oraz Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Dzięki tym środkom powstają obwodnice, nowoczesne drogi wyposażone często w ciągi pieszo-rowerowe oraz szereg innych elementów poprawiających bezpieczeństwo takich jak na przykład ronda, oświetlenie, zatoki do ważenia pojazdów, parkingi, stacje pogodowe.

ZDW Bydgoszcz

Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do paramentów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Ostrołęka, o łącznej długości 11,210 km

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski- Kowal – Gostynin na odcinku Kowal – granica woj. od km 19+117 do km 34+025