INNE ZADANIA INWESTYCYJNE

W oparciu o środki województwa konsekwentnie modernizujemy sieć dróg wojewódzkich. Część inwestycji realizujemy na podstawie porozumień z samorządami lokalnymi.

Pozwala to wyposażyć drogi w dodatkową infrastrukturę istotną dla lokalnych społeczności np. połączenia z drogami niższego rzędu, parkingi, drogi rowerowe, chodniki ułatwiające dojście do ważnych obiektów.

ZDW Bydgoszcz