plan zamówień publicznych – powyżej 130 tys. netto

plan zamówień publicznych – poniżej 130 tys. netto