Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 251 Pturek-Młodocin

  • Zakres –poszerzenie jezdni, dobudowanie poboczy, wzmocnienie konstrukcji, nowe oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie przejść dla pieszych, przebudowa przepustu
  • Status realizacji – przygotowanie dokumentacji projektowej
INWESTYCJE RPO 2014-2020

INWESTYCJE RPO 2014-2020