Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo

  • Zakres – rozbiórka starej konstrukcji, budowa przepustu, odbudowa dojazdów
  • Status realizacji – przygotowanie dokumentacji projektowej