Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 w m. Terespol Pomorskim

  • Zakres – rozbiórka starej konstrukcji, budowa nowego obiektu
  • Status realizacji – w trakcie