Budowa obwodnicy Mogilna – II Etap

9 maja 2024 roku podpisano  umowę na budowę drugiego etapu obwodnicy Mogilna, co pozwoli całkowicie wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta. W ramach inwestycji powstaną estakada nad rzeką Panną i nowe rondo w Żabnie. To kolejne zadanie realizowane w ramach kujawsko-pomorskiego programu budowy obwodnic.

– Nie tylko modernizujemy, ale także budujemy nowe odcinki kujawsko-pomorskich dróg, które tworzą funkcjonalny układ komunikacyjny w całym regionie – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Dzięki obwodnicom wyprowadzającym tiry poza miasto ulice w centrach mogą dalej służyć lokalnemu ruchowi, pieszym i rowerzystom. Dokończenie obwodnicy Mogilna pozwoli zrealizować ten cel.

1,5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 254 połączy istniejące rondo w miejscowości Świerkówiec z miejscowością Żabno. Umożliwi to wyprowadzenie tranzytu również z południowej części Mogilna. W ramach inwestycji powstanie estakada nad rzeką Panną o długości 220 metrów. Konieczne będzie również wzmocnienie gruntów słabonośnych betonowymi palami. Na połączeniu z istniejącą drogą wojewódzką oraz lokalną drogą na Bystrzyce powstanie nowe czterowlotowe rondo z chodnikami i przejściami dla pieszych. Zaplanowano także budowę przepustów dla zwierząt. Wokół drogi zasadzimy ponad 200 drzew i blisko 2 tysiące krzewów. Projekt przewiduje również budowę drogowej stacji pomiarowej z kamerami.

Za prace budowlane odpowiadać będzie firma Strabag, która na etapie przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę. Inwestycja o wartości 61,7 mln zł współfinansowana będzie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Prace budowlane zajmą około 2 lat (17 miesięcy bez okresów zimowych). Po odbiorach będą objęte 7-letnią gwarancją.

Pierwszy etap obwodnicy został oddany do użytku w 2013 roku. Zbudowana została wówczas trasa o długości 5,3 km otaczająca Mogilno od strony północno-wschodniej. Inwestycja kosztowała blisko 31 mln złotych.