Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo

Ze względu na trudną sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prosimy o załatwianie wszystkich możliwych spraw drogą telefoniczną, pocztową lub mailową.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dostosowaliśmy prace jednostki w sposób ograniczający ryzyko rozprzestrzenia się wirusa.

  • W miarę możliwości prosimy, aby wszystkie sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt
  • W budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich obowiązuje nakaz poruszania na częściach wspólnych z zasłoniętymi ustami i nosem.
  • Przed wejściem do jednostki należy dezynfekować ręce przy bezdotykowym dozowniku.
  • Interesanci są obsługiwani pojedynczo wyłącznie po wcześniejszym umówieniu spotkania.
  • Pracownik ma prawo odmówić obsługi bezpośredniej, jeśli interesant ma objawy chorobowe i poprosić o załatwienie sprawy drogą elektroniczną.