Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 268 Brzezie-Brześć

 • Wartość dofinansowania: 61.087.938,26 zł
 • Całkowita wartość inwestycji: 62.334.630,88 zł
 • Nazwa zadania: Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268.
 • Zadanie dofinansowane : Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
 • Cel zadania: przebudowa drogi, podniesienie bezpieczeństwa i poprawa stanu technicznego drogi.
 • Opis zadania: Nowa inwestycja realizowana będzie na odcinku 10 kilometrów pomiędzy Brzeziem, gdzie funkcjonuje węzeł Włocławek Północ na autostradzie A1, a Brześciem Kujawskim (blisko węzła autostradowego Włocławek Południe). Droga przebiega m.in. przez Wieniec, gdzie swoje obiekty na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej wznoszą kolejne firmy. Poza wzmocnieniem nawierzchni jezdni wykonawca:
  • wybuduje ścieżkę pieszo-rowerową na całym odcinku
  • chodniki w Wieńcu
  • kanalizację deszczową w Brzeziu i Wieńcu
  • przebuduje skrzyżowania
  • zamontuje oświetlenie przejść dla pieszych
  • wyremontuje most na Zgłowiączce
  • wybuduje perony i zatoki autobusowe
  • wyposaży drogi w elementy poprawiające bezpieczeństwo i oznakowanie pionowe i poziome.