Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Stępowo

  • Wartość dofinansowania: 28.500.000 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 35.000.000,00 zł
  • Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Stępowo
  • Zadanie dofinansowane : Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład
  • Cel zadania: przebudowa drogi, podniesienie bezpieczeństwa i poprawa stanu technicznego drogi.
  • Opis zadania: Przebudowa drogi obejmie odcinek 7,6 km. Zadanie polegać będzie na usunięcie zniszczonej nawierzchni boiska, wzmocnieniu podbudowy, ułożeniu nowych warstw bitumicznych, remoncie istniejących chodników. budowie zatok i przystanków autobusowych, umocnieniu poboczy oraz wykoniu nowego oznakowania poziomego i pionowego.