Obwodnica Golubia-Dobrzynia. Ostatnie dni konsultacji

Przypominamy, że do 30 czerwca trwają konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Projektant opracował trzy warianty omijającej miasto trasy. Mieszkańcy mogą się z nimi zapoznać i wyrazić opinię na temat nowego przebiegu dróg wojewódzkich łączących m.in.  Kowalewo Pomorskie, Rypin, Zbójno i Wąbrzeźno na stronie https://obwodnica-golubia-dobrzynia.com. To jedna z czternastu obwodnic, która powstanie w Kujawsko-Pomorskiem w najbliższych latach.

– Za nami szereg ważnych inwestycji na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, m.in. przebudowaliśmy skrzyżowywania o największym natężeniu ruchu i zbudowaliśmy wiele ścieżek pieszo-rowerowych. Teraz najważniejszym wyzwaniem stała się budowa obwodnicy. To właśnie uwagi i spostrzeżenia mieszkańców przyczynią się do wyboru optymalnego przebiegu obwodnicy, dlatego zachęcam do udziału w konsultacjach – podkreśla wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

Projektanci przygotowali trzy warianty trasy, która pozwoli na wyprowadzenie tranzytu z centrum historycznego miasta. Znacząco się one różnią, każdy kończy się na innej drodze wojewódzkiej:

  • Wariant 1 omijać ma miasto od strony północno-wschodniej i skomunikować drogi wylotowe w kierunku Kowalewa Pomorskiego, Wąbrzeźna, Rypina i Zbójna. Ominąłby on również Podzamek Golubski. Wymaga budowy mostu na Drwęcy.
  • Wariant 2 przewiduje, że miasto zyska obwodnicę od strony północno-wschodniej i dodatkowo od strony południowej. Zaczynałby się w obrębie skrzyżowania dróg na Kowalewo Pomorskie i Wąbrzeźno, wykorzystałby teren po dawnej linii kolejowej, a kończył w Antoniewie, gdzie łączyłby się z drogą na Dobrzejewice. Konieczna byłaby budowa dwóch mostów na Drwęcy.
  • Wariant 3 zakłada otoczenie miasta nową trasą od strony zachodniej i północnej. Obwodnica zaczynałby się w Antoniewie, ominęła również Podzamek Golubski i dotarła do Białkowa, gdzie łączyłby się z trasą na Rypin. Podobnie jak wariant 1 zakłada budowę jednego mostu na rzece Drwęcy.

Szczegółowe informacje, mapki oraz formularz do zgłaszania uwag dostępne są na stronie: https://obwodnica-golubia-dobrzynia.com. Na udostępnionej mapce można też dokonywać pomiarów odległości.

Uwagi i wnioski należy składać do 30 czerwca:

  • w formie pisemnej na adres: pracownia@archidrog.pl
  • osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną do Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz).

Z materiałami dotyczącymi obwodnicy można zapoznać się także w Urzędzie Miasta, Gminy i Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu (przy placu Tysiąclecia 25).

W grudniu ubiegłego roku Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę o wartości 941 tysięcy złotych z pracownią Archidrog z Poznania na przygotowanie koncepcji obwodnicy.  Wcześniej samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zawarł porozumienie o współpracy z samorządami lokalnymi.

Opracowywane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia określi najkorzystniejszy przebieg obwodnicy, oszacuje dokładniej koszty budowy i zakres oddziaływania na środowisko. Zakończenie prac nad koncepcją planowane jest w połowie przyszłego roku.

Podstawowe cele inwestycji:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej,
  • odciążenie Golubia-Dobrzynia od ruchu tranzytowego,
  • poprawa komfortu podróżowania oraz skrócenie czasu przejazdu,
  • zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza wywoływanego ruchem pojazdów przez miasto,
  • zwiększenie przepustowości skrzyżowań.