ZDW Bydgoszcz Inwestycje

Obwodnica Rypina coraz bliżej – zapraszamy do udziału w konsultacjach

Do końca lutego trwają konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy Rypina. Projektant opracował cztery warianty, które omijają miasto od strony wschodniej. Mieszkańcy mogą wyrazić opinię na temat nowego przebiegu drogi wojewódzkiej łączącej Sierpc, Rypin i Brodnicę na stronie www.560.lispus.pl. To jedna z czternastu obwodnic, która powstaną w Kujawsko-Pomorskiem w najbliższych latach.

– Zachęcam mieszkańców powiatu rypińskiego do aktywnego udziału w konsultacjach. To państwa uwagi i spostrzeżenia przyczynią się do wyboru optymalnego przebiegu obwodnicy, który nie tylko będzie odpowiedzią na potrzeby użytkowników, ale też zyska aprobatę mieszkańców – podkreśla wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

Długość trasy wyniesie od 7 do ponad  9 kilometrów. Obwodnica budowana będzie w parametrach drogi klasy G. Jezdnia będzie miała szerokość 7 metrów, powstaną szerokie pobocza oraz nowe skrzyżowania. Ich rodzaj określi przygotowywana koncepcja.

Szczegółowe informacje, mapki oraz formularz on-line dostępne są na stronie www.560.lispus.pl.

 Formularz można także wydrukować i przesłać pocztą tradycyjną na adres:

  • Zarząd Dróg Wojewódzkich; ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
  • Urząd Gminy Rypin; ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin
  • Urząd Miasta Rypin; ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
  • Starostwo Powiatowe Rypin; Warszawska 38, 87-500 Rypin.

 W lipcu ubiegłego roku Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę o wartości 711 tysięcy złotych z firmą Lispus z Chełma (województwo lubelskie) na przygotowanie koncepcji obwodnicy Rypina.  Wcześniej samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zawarł porozumienie o współpracy z samorządami lokalnymi. Opracowywane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia określi najkorzystniejszy przebieg obwodnicy, oszacuje dokładniej koszty budowy i zakres oddziaływania na środowisko. Zakończenie prac nad koncepcją planowane jeszcze w tym roku.

Inwestycję zgłosiliśmy w naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na jej realizację uzyskaliśmy 60 milionów złotych wsparcia; koszt budowy szacowany jest wstępnie na 100 milionów złotych. Zakładany okres realizacji obejmuje lata 2022-2027.

Podstawowe cele inwestycji:

 stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej,

  • odciążenie Rypina od ruchu tranzytowego,
  • poprawa komfortu podróżowania oraz skrócenie czasu przejazdu,
  • zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza wywoływanego ruchem pojazdów przez miasto,
  • zwiększenie przepustowości skrzyżowań.

Wyprowadzamy tranzyt, modernizujemy sieć

Czternaście obwodnic o łącznej długości ponad 70 kilometrów powstanie w najbliższych latach wokół miast i miejscowości naszego regionu. Dzięki porozumieniom z samorządami lokalnymi, mogliśmy zlecić już prace nad projektami tych tras. Zabezpieczamy również środki na finansowanie pierwszych zadań. Realizacja inwestycji pochłonie blisko miliard złotych.

Ponadto samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych zabezpieczył środki o łącznej wartości 800 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne 230 milionów złotych, które przeznaczymy na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach.