Obwodnica Tucholi: ruszył przetarg na projekt

Tuchola dołączy do kujawsko-pomorskich miast i miejscowości posiadających obwodnicę. Dziesięciokilometrowa trasa, której przebieg uzgodniliśmy podczas konsultacji społecznych, wyprowadzi ruch tirów poza centrum i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

– Realizowany przez samorząd województwa program budowy obwodnic czternastu miast pochłonie prawie miliard złotych. Zlecenie ważnych inwestycji nie byłoby możliwe bez skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych. Na ostateczny kształt tras bardzo duży wpływ ma zaangażowanie i współpraca samorządów lokalnych, na którą zawsze jesteśmy otwarci – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Obwodnica Tucholi będzie omijać miasto od strony południowo-zachodniej i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum, osiedla Rudzki Most oraz wsi Bladowo. Przebieg trasy uzgodniliśmy podczas konsultacji społecznych. Ten wariant jako najmniej ingerujący w środowisko został rekomendowany do realizacji w decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Szacowany koszt budowy to 126 mln zł. Na ten cel samorząd województwa pozyskał 75 mln złotych dofinansowania.

W poprzednich latach zleciliśmy przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy obwodnicy. Prace nad nim wstrzymało odwołania jednego z mieszkańców. Generalny dyrektor ochrony środowiska rozpatrzył je po 3 latach.

Teraz zlecamy przygotowanie projektu. Biuro, które wygra przetarg będzie odpowiedzialne między innymi za:

  • przygotowanie projektu,
  • kolejne konsultacje związane ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi ( korytarz trasy konsultowaliśmy w poprzednich latach),
  • uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
  • nadzór autorski w trakcie prac budowlanych.

Przed nami jeszcze m.in. podpisanie porozumienia z przedstawicielami lokalnych samorządów o wspólnej realizacji zadania.

Kujawsko-pomorski program budowy obwodnic

 Samorząd województwa sukcesywnie powiększa pulę środków na zlecenie prac projektowo-budowlanych na nasz regionalny program budowy obwodnic. Obejmuje on czternaście obejść o łącznej długości około 70 km. Jego realizacja w najbliższych latach pochłonie około miliarda złotych. W tym roku, oprócz kontynuowania prac budowlanych w Lubrańcu oraz opracowania dokumentacji dla innych zadań, planowane jest zlecenie prac budowlanych dla drugiego etapu obwodnicy Mogilna. Środki na realizację inwestycji pochodzić będą z Unii Europejskiej oraz budżetów samorządu województwa i samorządów lokalnych.

Na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej w nowej perspektywie unijnej zdobyliśmy rekordową pulę ponad 136 mln euro. Podpisaliśmy też szereg porozumień o współfinansowaniu tego typu zadań przez samorządy lokalne.

 Lista obejść: