Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych

Wartość dofinansowania: 15.000.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 30.000.000,00 zł
Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych
Zadanie dofinansowane : Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Cel zadania: podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych poprzez ich doświetlenie oraz
wyposażenia w niezbędną infrastrukturę.
Opis zadania: Zadanie realizowane będzie w formie zaprojektuj i wybuduj i obejmuje swym zakresem następujące drogi wojewódzkie:
 • DW 251– 30 przejść, 1 peron przystankowy;
 • DW 255– 2 przejścia;
 • DW 252– 20 przejść;
 • DW 412– 2 przejścia, 4 perony przystankowe;
 • DW 551– 45 przejść, 10 perony przystankowe;
 • DW 552– 19 przejść, 2 perony przystankowe;
 • DW 553– 28 przejść, 2 perony przystankowe;
 • DW 241– 40 przejść, 2 perony przystankowe;
 • DW 560– 20 przejść, 1 peron przystankowy;
 • DW 534– 37 przejść, 3 perony przystankowe;
 • DW 317– 6 przejść, 2 perony przystankowe.
Podstawowy zakres robót objętych projektem to m.in:
 • oświetlenie przejść – dedykowane, niekiedy wraz z doświetleniem drogi poprzez strefy przejściowe;
 • wykonanie płytek ostrzegawczych (ryflowanych) i kierunkowych;
 • regulacja wysokościowa i wymiana krawężników betonowych na przejściach;
 • wymiana oznakowania pionowego w obrębie przejść;
 • odnowienie oznakowania poziomego grubowarstwowego w obrębie przejść.
 • poszerzenie dróg dla pieszych z kostki betonowej do szerokości 2 m i długości 4 m;
 • montaż radarowych wyświetlaczy prędkości;
 • budowa dróg dla pieszych;
 • budowa peronów przystankowych;
 • budowa zatok autobusowych;
 • ustawienie wiat przystankowych.

Data podpisania umowy: 09.04.2024

Nr umowy: 14/2023