Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 245

  • Zakres – rozbudowa drogi na odcinku ok. 8 km (Gruczno – Głogówko Królewskie) wraz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S5. Inwestycja będzie wiązać się z budowa nowego odcinka drogi w Grucznie, który pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy poza miejscowość.
  • Status realizacji – przygotowanie dokumentacji projektowej