Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych

W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m na całym odcinku rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117, na obszarze następujących gmin: Brześć Kujawski, Włocławek (z wyłączeniem odcinka Autostrady A1), Kowal oraz miasta Kowal (z wyłączeniem odcinka drogi DK 91).

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach poza obszarem zabudowanym zostanie wykonana z betonu asfaltowego, w terenie zabudowanym z kostki betonowej bezfazowej.

Realizacja projektu wpłynie na komfort poruszania się na tym odcinku drogi, dzięki niemu zmniejszy się liczba wypadków i kolizji na drodze z udziałem pieszych i rowerzystów. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przyczyni się również do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych przez samochody do atmosfery, ponieważ część mieszkańców będzie wykorzystywać do przemieszczania po drodze wojewódzkiej nr 265 rower zamiast samochodu.

INWESTYCJE RPO 2014-2020

INWESTYCJE RPO 2014-2020