Ulica-w-Żninie-przejezdna

Remont na trasie do Kcyni

Przygotowujemy się do remontu odcinka trasy nr 247 w gminie Kcynia w powiecie nakielskim. Uszkodzone miejsca zostaną wzmocnione zbrojoną siatką, a następnie ułożymy mikrodywanik. W ostatnich latach w Kcyni zmodernizowaliśmy między innymi połączenie tej trasy z drogą na Nakło, gdzie zbudowaliśmy bezpieczne rondo.

Remont trasy zaplanowaliśmy na odcinku o długości 2,5 kilometra pomiędzy wiaduktem kolejowym w Kcyni i miejscowością Krzepiszyn. Na tym fragmencie drogi wojewódzkiej przeprowadzony zostanie remont cząstkowy połączony ze wzmocnieniem uszkodzonych miejsc. W jezdnię wbudowana zostanie specjalna siatka szklano-węglowa. Dzięki temu trasa będzie bardziej odporna na uszkodzenia. Na całej szerokości jezdni ułożony zostanie też mikrodywanik – cienka warstwa mieszanki asfaltowej z wyselekcjonowanym kruszywem, która zabezpiecza nawierzchnię m.in. przed wnikaniem wilgoci. Na koniec wykonawca odnowi też grubowarstwowe oznakowanie poziome. Zadanie pochłonie blisko pół miliona złotych. Wybraliśmy już wykonawcę. Zakończenie prac planowane jest na lipiec.

W ostatnich latach w południowej części powiatu nakielskiego realizowaliśmy wiele innych inwestycji. Na bezpieczne rondo przebudowaliśmy połączenie dróg nr 241 i 247 w Kcyni. Zmodernizowaliśmy też odcinek trasy Kcynia-Nakło w Szczepicach. Z kolei w Nakle nad Notecią wybudowane zostało rondo na połączeniu ul. Poznańskiej z obwodnicą. Trasa omijająca centrum miasta została również dofinansowana marszałkowskimi środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.