ul. Dworcowa w Żninie przejezdna

We wtorek (31 marca) marca otwarty dla ruchu został nowy most na ul. Dworcowej w Żninie. To kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 251, którą gruntownie modernizujemy. Trwają jeszcze prace wykończeniowe na ul. Dworcowej. Prace archeologiczne pozwoliły też lepiej poznać historię Żnina.

W ciągu ulicy powstał nowy most. Na nowych przyczółkach oparto żelbetową konstrukcję o nośności do 40 ton. Jednoprzęsłowa przeprawa jest szersza niż stary obiekt. Pozwoliło to zmieścić na niej chodniki drogę rowerową. Jezdnie i ciągi pieszo-rowerowe rozdzielają bariery energochłonne. Na moście zastosowano trwałe krawężniki kamienne, a brzegi rzeki Gąsawki umocniono.

Ulica Dworcowa została gruntownie przebudowana na odcinku 650 metrów pomiędzy ulicami A. Mickiewicza i Zamkniętą. Nowa ulica z wszystkimi obiektami powstawała od podstaw. Wymieniono niestabilny grunt, wykonano nową podbudowę i układano kilka warstw asfaltobetonu. Ulica zyskała nowoczesne odwodnienie odprowadzające deszczówkę do podczyszczalni. Wzdłuż ulicy ustawiono też energooszczędne oświetlenie. Ul. Dworcowa jest teraz wyposażona w równy chodnik oraz drogę rowerową. Po południowej stronie na wysokości szkoły zbudowano zatokę autobusową. Łuki i skarpy zabezpieczono barierami ochronnymi. Przebudowano też sieci znajdujące się pod ziemią: wodociągową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Obecnie trwają jeszcze roboty wykończeniowe (przede wszystkim prace brukarskie).

W trakcie prac konieczne były badania archeologiczne. Prowadzono je na obszarze ponad 22 arów. Początkowo archeolodzy spodziewali się wyłącznie pozostałości cmentarza ewangelickiego. W trakcie badań stwierdzono, że w trakcie likwidacji nie przeprowadzono na nim żadnych ekshumacji. Archeolodzy dokonali jednocześnie ciekawszego odkrycia. Natrafiono prawie na 300 obiektów, wskazujących na istnienie na tym obszarze rozbudowanej osady kultury łużyckiej, która istniała już kilkaset lat przed naszą erą. Pod ulicą znajdowały się m.in. ziemianki mieszkalne, jamy zasobowe, piec oraz paleniska. Archeolodzy zinwentaryzowali ponad 13 tysięcy różnych fragmentów ceramiki, kości zwierzęcych, przedmiotów kamiennych (naczynia, groty, rozcieracze, narzędzia rolnicze, czerpaki itp.).