Pomiar-Ruchu-Drogowego

Wielkie liczenie pojazdów na drogach wojewódzkich

W tym roku przeprowadzimy generalny pomiar ruchu na drogach wojewódzkich. Jest on podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym. Cykliczne badania pozwalają lepiej planować duże inwestycje, remonty oraz zadania związane z poprawą bezpieczeństwa.

Generalne pomiary ruchu na drogach w Polsce, w tym wojewódzkich, odbywają się cyklicznie co 5 lat. Ich celem jest ustalenie, jaki jest rozkład natężenia ruchu na sieci dróg w kraju, z podziałem na poszczególnych zarządców.  Zebrane informacje są pomocne w analizach dotyczących dróg, których nawierzchnie są najbardziej narażone na uszkodzenia, stanu środowiska naturalnego, a także  bezpieczeństwa na poszczególnych trasach. Są jedną z podstaw przy planowaniu inwestycji, remontów oraz zmian w organizacji ruchu.

Pomiar polega na zliczeniu wszystkich pojazdów silnikowych (uwzględniając podział na kategorie) oraz rowerów przejeżdżających przez dany przekrój drogi (również na ciągach pieszo-rowerowych lub ścieżkach rowerowych oddzielonych od jezdni głównej). Pod koniec lutego podpisaliśmy z wykonawcą pomiaru umowę o wartości ponad 1 mln zł.

Pomiary prowadzone będą w wybranych dniach na przestrzeni całego bieżącego roku. Wykonawcy mogą liczyć pojazdy wykorzystując urządzenia elektroniczne. Końcowym efektem pomiaru będzie synteza wszystkich danych.

W trakcie ostatniego pomiaru – przed 5 laty – największe natężenia ruchu na drogach wojewódzkich zanotowano na trasie nr 223 łączącej Bydgoszcz z węzłem na trasie S5 w Białych Błotach. Porusza się nią blisko 24 tysiące pojazdów na dobę. Wzrost natężenia ruchu wystąpił na drodze wojewódzkiej nr 266 łączącej południe regionu z autostradą A1. Odcinkiem pomiędzy Aleksandrowem Kujawskim i Odolionem porusza się średnio ponad 14 tysięcy pojazdów na dobę. Natężenia ruchu przekraczające 10 tysięcy pojazdów na dobę występują także w Tucholi na drodze wojewódzkiej nr 240, w Inowrocławiu i Żninie na drodze wojewódzkiej nr 251 i Mogilnie na drodze wojewódzkiej nr 254.

Natężenia ruchu na bieżąco pozwala monitorować wdrożony w ubiegłym roku system elektronicznej ewidencji. W jego ramach na trasach zainstalowano między innymi 42 kamery.

Ważne liczby:

  • – 1690 kilometrów liczy sieć dróg wojewódzkich w regionie
  • – 3166 pojazdów na dobę to średnie dobowe natężenie ruchu dla drogi wojewódzkiej na Kujawach i Pomorzu zanotowane w 2015 roku