Zielony sygnał dla jadących przepisowo

Zbudujemy sygnalizacje świetlne na ważnych przejściach dla pieszych w ciągu wojewódzkich dróg w pobliżu szkół. Podpisaliśmy  już umowę z wykonawcą prac, który zainstaluję światła w Mąkowarsku w powiecie bydgoskim, w Zbożu w powiecie sępoleńskim oraz w Paterku w powiecie nakielskim.
Sygnalizacje będą gwarantowały bezpieczne przekraczanie jezdni oraz płynny ruch pojazdów, które nie przekraczają dozwolonej prędkości.
Nowa sygnalizacje powstaną w trzech punktach:
  • przy drodze nr 241 w miejscowości Paterek przy zespole szkół przy (ul. Kcyńska)
  • przy drodze nr 241 w miejscowości Zboże przy szkole podstawowej
  • przy drodze nr 237 w miejscowości Mąkowarsko przy szkole podstawowej (ul. Tucholska)
W ubiegłym roku przygotowana została koncepcja budowy. Zakłada ona, że sygnalizacja wzbudzana będzie przyciskami pieszych z zachowaniem priorytetu zielonego światła dla kierujących w obu kierunkach ruchu. Równocześnie sygnalizacja będzie zintegrowana z urządzeniami radarowymi, które mierzą prędkość nadjeżdżającego pojazdu. W przypadku pojazdów znacznie przekraczających dopuszczalną prędkość zmieni ona sygnał na czerwony, nawet jeśli z przejścia nie będą korzystać piesi. W miejscowościach Zboże i Mąkowarsko konieczne będzie też przesunięcie przejść, by nie zachodziły na istniejące zjazdy lub zatoki autobusowe.
Budowa 3 nowych sygnalizacji kosztować będzie prawie pół milion złotych. Prace projektowo-budowlane zrealizuje firma AMP CT z Elbląga, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Zakończenie prac planowane jest w wakacje. Urządzenie będą objęte 3-letnią gwarancją.
Ponad miliard złotych na wojewódzkie drogi
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych zabezpieczył środki o łącznej wartości 800 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne 230 milionów złotych, które przeznaczymy na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach. Zdobyliśmy też prawie 170 milionów złotych dofinansowania na budowę kolejnych 3 obwodnic. Łącznie daje to ponad 1,2 miliarda złotych.