Zimowy sprzęt pracuje na drogach

W związku z pierwszymi większymi opadami śniegu do akcji „Zima” zabezpieczyliśmy dziś (29 listopada) około 30 pojazdów zimowego utrzymania. Wszystkie drogi są przejezdne.

Większość jezdni posiada mokrą czarną nawierzchnię. Mogą występować odcinki z lokalną śliskością i błotem pośniegowym. Warto zachować większą ostrożność wieczorem. Prognozowane są ujemne temperatury – przede wszystkim w północno-wschodniej części regionu, które pogorszą warunki do jazdy.  Przypominamy, że funkcjonuje strona internetowa pokazująca stan nawierzchni i przejezdność poszczególnych dróg – http://geoportal.zdw-bydgoszcz.pl/.

Wspólnie z innymi zarządcami dróg oraz policją apelujemy, by dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze. W trakcie intensywnych opadów i ujemnych temperatur, nawet gdy na drogach pracuje cały zakontraktowany sprzęt, nie uzyskamy takich parametrów stanu nawierzchni jak latem.