BADANIA NATĘŻEŃ RUCHU

Cyklicznie, co 5 lat prowadzimy generalny pomiar ruchu na drogach wojewódzkich. Celem pomiarów jest ustalenie, jaki jest rozkład natężenia ruchu na sieci dróg w kraju, z podziałem na poszczególnych zarządców.

Zebrane informacje są pomocne w analizach dotyczących dróg, których nawierzchnie są najbardziej narażone na uszkodzenia, stanu środowiska naturalnego, a także  bezpieczeństwa na poszczególnych trasach. Są jedną z podstaw przy planowaniu inwestycji, remontów oraz zmian w organizacji ruchu.

DOKUMENTACJA

Generalny Pomiar Ruchu 2015

Zakończyły się badania natężenia ruchu na drogach wojewódzkich na Kujawach i Pomorzu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015. Najwięcej samochodów korzysta z DW nr 223 pod Bydgoszczą, DW nr 266 w powiecie aleksandrowskim oraz DW nr 240 w Tucholi.

Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w liczbach

  • – 27287 kilometrów liczy sieć dróg wojewódzkich w Polsce
  • – 23868 pojazdów na dobę porusza się drogą nr 223 Bydgoszcz-Białe Błota
  • – 1730 kilometrów liczy sieć dróg wojewódzkich w regionie
  • – 3166 pojazdów na dobę to średnie dobowe natężenie ruchu dla drogi wojewódzkiej na Kujawach i Pomorzu
  • – 3 procent – o tyle wzrosły średnio natężenia ruchu na drogach wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskiem

Wyniki pomiaru SDR 2015

Generalny Pomiar Ruchu 2010

Generalny Pomiar Ruchu 2005