Ostanie prace na turbinowym rondzie

Dziś w nocy (24 czerwca) przełożony został ruch na nową północną jezdnię drogi wojewódzkiej 223 łączącej Bydgoszcz z Białymi Błotami. Pozwoli to wykonawcy dokończyć prac przy ułożeniu ostatniej warstwy nawierzchnia na południowej jezdni i pozostałej części nowego ronda turbinowego. W sierpniu planowane jest zakończenie wszystkich prac.

Nowa organizacja ruchu utrzymuje wszystkie dotychczasowe relacje. Ruch będzie odbywa się jednak z wykorzystaniem północnej jezdni. Możliwy będzie też wyjazd od strony Trzcińca drogą powiatową w kierunku Bydgoszczy. Autobusy linii nr 96 i pojazdy budowy będą mogły też skręcać w stronę Trzcińca.

W ciągu najbliższych dni przy sprzyjającej pogodzie ułożona zostanie ostatnia warstwa nawierzchni na jezdni południowej. Następnie wykonane zostanie trwałe oznakowanie grubowarstwowe. Następnie ruch zostanie puszczony obiema jezdniami.

W wakacje dokończone zostaną też prace przy zabrukowaniu pasa dzielącego obie jezdnie oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie północnej. Trwają też prace przy zagospodarowaniu i porządkowaniu pasa drogowego.

Inwestycja o wartości 18,6 mln zł jest finansowana przede wszystkim ze środków samorządu województwa. Na koszt gminy Białe Błota powstaje nowy odcinek ul. Ofiar Hitleryzmu. Wcześniej zadanie udało się skoordynować z powiatem bydgoskim i powstał dojazd do ronda od strony Trzcińca.  Droga wojewódzka nr 223 to najkrótsze połączenie Bydgoszczy z węzłem na trasie S5 w Białych Błotach. Gmina Biała Błota zdecydowała się też na budowę odcinka ul. Duńskiej, który dochodzić ma w rejon nowego skrzyżowania.

Skrzyżowanie będzie miało charakter ronda turbinowego. To innowacyjne rozwiązanie gwarantujące płynność ruchu i bezpieczeństwo. Kierujący, jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie, wybierają pas ruchu właściwy dla dalszego kierunku jazdy – później nie mają możliwości zmiany pasa z zewnętrznego na wewnętrzny lub odwrotnie. Ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na rondzie, także przy zjeździe z niego, nie występują już punkty kolizyjne z innymi pojazdami.

W 2018 roku zakończyła się budowa pierwszego dojazdu do ronda od strony miejscowości Trzciniec. To zadanie zrealizował Powiat Bydgoski, korzystając również z marszałkowskiego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie polegało na przebudowie około 400-metrowego odcinka drogi powiatowej, która otrzymała już docelowy kształt umożliwiający podłączenie do planowanego ronda.

Rondo w liczbach:

  • Średnica – ok. 48 m
  • Długość modernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej  -700 m
  • Koszt – 18,6 mln zł
  • Gwarancja – 7 lat