Remont ul. Podgórnej w Brodnicy

W wakacje rozpoczniemy remont ulicy Podgórnej w Brodnicy. Na kilometrowym odcinku wzmocnimy konstrukcję jezdni i odnowimy nawierzchnię oraz oznakowanie. Zakończenie prac planowane jest jesienią.

Ulica Podgórna stanowi część drogi wojewódzkiej nr 560 łączącej Brodnicę z Rypinem. Należy ona do dróg o największych natężeniach ruchu. W Brodnicy udało się go ograniczyć m.in. dzięki budowie obwodnicy, którą sfinansowano m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli funduszy europejskich pozyskanych przez Urząd Marszałkowski. Odcinek pozamiejski został również zmodernizowany dzięki środkom unijnym.

W tym roku na drodze wojewódzkiej nr 560 zaplanowaliśmy kolejne inwestycje i remonty. W Brodnicy zleciliśmy remont odcinka ul. Podgórnej od ul. Rzeźnickiej do ronda przy obwodnicy. W zakres zadania wchodzi między innymi rozbiórka starej nawierzchni, wbudowanie siatki wzmacniającej konstrukcję drogi oraz ułożenie nowy warstw bitumicznych. W trakcie robót przebudowana zostanie też zatoka autobusowa przy Brodnickich Zakładach Żelatyny. Na nawierzchni ułożona będzie betonowa kostka. Na końcu ulica zyska trwałe, grubowarstwowe oznakowanie poziome.

Obecnie przygotowujemy się do podpisania umowy z wykonawcą zadania – firmą Strabag. Remont kosztować będzie ponad milion złotych. Prace ruszą w wakacje. Zakończenie wszystkich prac i odbiory planowane są na przełomie października i listopada. Ulica objęta będzie 4-letnią gwarancją.

Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od Brodnicy do Osiek na odcinku 6,6 kilometrów trwa również budowa ścieżki pieszo-rowerowej. Zadanie realizowane jest przez samorząd lokalny i zostało dofinansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ważne liczby:

  • 950 m –długość remontowanego odcinka
  • 48 miesięcy – długość gwarancji
  • 1 mln zł – koszt zadanie