Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273

Inwestycja polegać będzie na budowie 7-kilometrowej trasy zapewniającej bezpieczny dojazd do miejscowości położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 273.

Nowa trasa połączy się ze zmodernizowaną ulicą Nieszawską w Toruniu.

INWESTYCJE RPO 2014-2020

INWESTYCJE RPO 2014-2020