Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657

Inwestycja polegać będzie na budowie 7-kilometrowej trasy zapewniającej bezpieczny dojazd do miejscowości położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 657.

W ramach inwestycji połączone zostaną istniejące już ciągi rowerowe w tej części powiatu toruńskiego.

INWESTYCJE RPO 2014-2020

INWESTYCJE RPO 2014-2020