Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Część 1 – Nawra- Kończewice –Chełmża – Zalesie – Kiełbasin –Mlewo –Mlewiec –Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554

Inwestycja polegać będzie na budowie 13-kilometrowej trasy zapewniającej bezpieczny dojazd m.in do Chełmży i Kowalewa Pomorskiego.

W ramach inwestycji połączone zostaną istniejące już ciągi rowerowe w tej części powiatu toruńskiego.

INWESTYCJE RPO 2014-2020

INWESTYCJE RPO 2014-2020