Budowa obwodnicy miasta Rypina

  • Wartość dofinansowania: 60.000.000 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 100.000.000 zł
  • Nazwa zadania: Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268.
  • Zadanie dofinansowane: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Cel zadania: budowa obwodnicy
  • Opis zadania:  10-kilometrowa trasa ma omijać miasto od wschodu i wyprowadzić ruch z mocno obciążonej trasy nr 560 (Sierpc-Rypin-Brodnica). Obwodnica budowana będzie w parametrach drogi klasy G. Jezdnia będzie miała szerokość 7 metrów, powstaną szerokie pobocza oraz nowe skrzyżowania. Podstawowe cele inwestycji to:  stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, odciążenie Rypina od ruchu tranzytowego, poprawa komfortu podróżowania oraz skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza wywoływanego ruchem pojazdów przez miasto, zwiększenie przepustowości skrzyżowań.
  • Data podpisania umowy: 9.12.2022
  • Numer umowy: 29.2021