Budowa obwodnicy miasta Tucholi

  • Wartość dofinansowania: 75.000.000 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 126.000.000 zł
  • Nazwa zadania: Budowa obwodnicy miasta Tucholi
  • Zadanie dofinansowane : Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Cel zadania: wyprowadzenie tranzytu, poprawa bezpieczeństwa.
  • Opis zadania: trasa o długości 10 kilometrów będzie omijać miasto od strony południowo-zachodniej i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum, osiedla Rudzki Most oraz wsi Bladowo. Przebieg trasy uzgodniono podczas konsultacji społecznych. Podstawowe cele inwestycji to: stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, odciążenie Tucholi od ruchu tranzytowego, poprawa komfortu podróżowania oraz skrócenie czasu przejazdu,zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza wywoływanego ruchem pojazdów przez miasto,zwiększenie przepustowości skrzyżowań.
  • Data podpisania umowy: 9.12.2022
  • Nr umowy: 30/2021