Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość -Strzelno od km 0+005 do km 21+910 – etap I – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł.2,215 km

Dynamiczne prace w Pakości

Rozpoczynamy budowę obwodnicy Lubrańca