Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117

Zadanie, obejmuje gruntowną modernizację pierwszego, 15-kilometrowego odcinka – od Brześcia Kujawskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91 w Kowalu.  W ramach inwestycji zaplanowano też remont mostu w Nakonowie. Wzmocniona jezdnia po przebudowie otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie też pobocze. Przebudowane zostaną też istniejące zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy na teren posesji. Wytyczony zostanie też ciąg pieszo-rowerowy na całej długości zaprojektowanego odcinka.

Projekt uwzględnia też potrzeby osób niepełnosprawnych ( np. poprzez zaplanowanie ryflowanych (z wypustkami lub wgłębieniami)) elementów nawierzchni chodników i tworzących system informacji dla osób niewidomych). Na całej trasie wykonane zostanie  nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach przebudowy będzie poprawiona geometria  ważniejszych skrzyżowań. Oświetlone zostaną przejścia dla pieszych.

INWESTYCJE RPO 2014-2020

INWESTYCJE RPO 2014-2020