Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km

W ramach inwestycji zaplanowano wzmocnienie jezdni. Od przejazdu kolejowego w kierunku Jankowa powstanie ciąg pieszo-rowerowy, zlokalizowany po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej. Na połączeniu z drogą na tamę zaprojektowano  w 4-wlotowe rondo.

Na Rynku wykonawca przebuduje miejsca parkingowe i zatokę postojową. Na wysokości Rynku i ul. Szerokiej powstaną azyle dla pieszych, pozwalające na pokonywanie jezdni w dwóch etapach. Zaplanowano wykonanie nowego odwodnienia oraz oznakowania.

Przewidziano też nasadzenia nowych drzew i krzewów – najwięcej z nich pojawi się w rejonie ronda.

INWESTYCJE RPO 2014-2020

INWESTYCJE RPO 2014-2020